Dull Polish Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Pink - Wang (Prosperous)