Hand Painted Feng Shui Mini Maneki Neko Lucky Cat Pink "Jin Cai" (Be Wealthy)